Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 5

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5550U Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5557U Discontinued Q1'15 2 3.40 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5650U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.20 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5500U Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5600U Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5700HQ Discontinued Q2'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5750HQ Discontinued Q2'15 4 3.40 GHz 2.50 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775R Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850HQ Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5950HQ Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775C Discontinued Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5700EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.