Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 5

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5950HQ Launched Q2'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850HQ Launched Q2'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5750HQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.50 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5700EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5700HQ Launched Q2'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775R Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.30 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775C Launched Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5650U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.20 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5600U Launched Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5557U Launched Q1'15 2 3.40 GHz 3.10 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5550U Launched Q1'15 2 3.00 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5500U Launched Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5500

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.