Intel® Transcede™ dòng T3xxx

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
CoreCount
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
MaxTDP
Q3'14 750 MHz 0 KB
Q3'14 750 MHz 0 KB
Q3'14 750 MHz 0 KB