Dòng Intel® Transcede™ T2xxx

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Transcede™ T2100 Launched Q3'14 2 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T2120 Launched Q3'14 2 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T2130 Launched Q3'14 2 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T2150 Launched Q3'14 2 750 MHz 0 KB