Cơ sở hạ tầng truyền thông di động Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Transcede™ T3150 Launched Q3'14 4 750 MHz
Intel® Transcede™ T3120 Launched Q3'14 4 750 MHz
Intel® Transcede™ T3100 Launched Q3'14 4 750 MHz
Intel® Transcede™ T2150 Launched Q3'14 2 750 MHz
Intel® Transcede™ T2130 Launched Q3'14 2 750 MHz
Intel® Transcede™ T2120 Launched Q3'14 2 750 MHz
Intel® Transcede™ T2100 Launched Q3'14 2 750 MHz