Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Launched 9.5 W Dual 10/5/2.5/1GbE, 100Mb
Launched 9.8 W Quad 10/5/2.5/1GbE, 100Mb
Discontinued 7 W Dual 10GbE/1GbE
Launched 7 W Dual 10/1GbE