Dòng Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet Controller X710-TM4 Launched
Intel® Ethernet Controller X710-AT2 Launched
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-AM2 Discontinued 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-BM2 Launched 28 nm