Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
9.5 W Dual 10/5/2.5/1GbE, 100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
9.8 W Quad 10/5/2.5/1GbE, 100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
7 W Dual 10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
7 W Dual 10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)