Dòng Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-AM2 Discontinued 7 W Dual 10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller X710-AT2 Launched Không 9.5 W Dual 10/5/2.5/1GbE, 100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-BM2 Launched 7 W Dual 10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller X710-TM4 Launched Không 9.8 W Quad 10/5/2.5/1GbE, 100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)