Kết nối Ethernet Intel® dòng X557

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT4 Launched 13.6 W Quad
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT2 Launched 6.8 W Dual
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT Launched 3.4 W Single