Kết nối Ethernet Intel® dòng I219

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Launched 0.5 W Single 1GbE
Launched 0.5 W Single 1GbE