Kết nối Ethernet Intel® dòng I219

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Kết nối Intel® Ethernet I219-V Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary
Kết nối Intel® Ethernet I219-LM Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary