Kết nối Ethernet Intel® dòng I219

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
0.5 W Single 1GbE Proprietary
0.5 W Single 1GbE Proprietary