Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCT

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'10 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366