Intel® SSD dòng 750

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 750
(1,2TB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0, 20nm, MLC)
1.2 TB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 750
(400GB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0, 20nm, MLC)
400 GB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 750
(1,2TB, 2,5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
1.2 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 750
(400GB, 2,5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
400 GB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 750
(800GB, 2,5in PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)
800 GB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 750
(800GB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)
800 GB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.