Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.