Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
TDP
Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W
Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W
Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W
Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W
Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W