Intel® Quark™ SoC dòng X1000

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Discontinued Q1'14 1 400 MHz 16 KB
Discontinued Q1'14 1 400 MHz 16 KB
Discontinued Q4'13 1 400 MHz 16 KB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.