Intel® Quark™ SoC dòng X1000

Intel® Quark™ SoC dòng X1000

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
SoC Intel® Quark™ X1000 Discontinued Q4'13 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
SoC Intel® Quark™ X1010 Discontinued Q1'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
SoC Intel® Quark™ X1011 Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
SoC Intel® Quark™ X1020 Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
SoC Intel® Quark™ X1020D Discontinued Q1'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
SoC Intel® Quark™ X1021 Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
SoC Intel® Quark™ X1021D Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.