Intel® Quark™ SoC

Intel® Quark™ SoC

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
SoC Intel® Quark™ X1000 Discontinued Q4'13 1 400 MHz 16 KB
SoC Intel® Quark™ X1001 Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
SoC Intel® Quark™ X1010 Discontinued Q1'14 1 400 MHz 16 KB
SoC Intel® Quark™ X1011 Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
SoC Intel® Quark™ X1020D Discontinued Q1'14 1 400 MHz 16 KB
SoC Intel® Quark™ X1021 Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
SoC Intel® Quark™ X1021D Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
SoC Intel® Quark™ X1020 Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Vi mạch điều khiển Intel® Quark™ D1000 Discontinued Q3'15 1 33 MHz 0 KB
Vi mạch điều khiển Intel® Quark™ D2000 Discontinued Q3'15 1 32 MHz 0 KB
Vi mạch điều khiển Intel® Quark™ SE dòng C1000 Discontinued Q4'15 1 32 MHz 8 KB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.