Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 3000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3867U Launched Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965Y Launched Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3865U Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965U Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3855U Discontinued Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3955U Launched Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3215U Discontinued Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3765U Launched Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3205U Discontinued Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3755U Discontinued Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.