Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 3000

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 3000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965U Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965Y Launched Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3865U Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3955U Launched Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3867U Launched Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3855U Launched Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3765U Launched Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3755U Launched Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3215U Launched Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3205U Launched Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB 15 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.