Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E7 v3

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4809 v3 Launched Q2'15 8 2.00 GHz 20 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820 v3 Launched Q2'15 10 1.90 GHz 25 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830 v3 Launched Q2'15 12 2.70 GHz 2.10 GHz 30 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850 v3 Launched Q2'15 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8860 v3 Launched Q2'15 16 3.20 GHz 2.20 GHz 40 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8867 v3 Launched Q2'15 16 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8870 v3 Launched Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880 v3 Launched Q2'15 18 3.10 GHz 2.30 GHz 45 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880L v3 Launched Q2'15 18 2.80 GHz 2.00 GHz 45 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8890 v3 Launched Q2'15 18 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8891 v3 Launched Q2'15 10 3.50 GHz 2.80 GHz 45 MB Last Level Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8893 v3 Launched Q2'15 4 3.50 GHz 3.20 GHz 45 MB Last Level Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.