Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E3 v2

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1105C v2 Launched Q3'13 4 1.80 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1125C v2 Launched Q3'13 4 2.50 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v2 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220L v2 Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v2 Launched Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v2 Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v2 Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v2 Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265L v2 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v2 Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v2 Launched Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v2 Discontinued Q2'12 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1290 v2 Discontinued Q2'12 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.