Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E3 v2

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q3'13 4 1.80 GHz 8 MB L3 Cache 25 W
Q3'13 4 2.50 GHz 8 MB L3 Cache 40 W
Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 2 3.50 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 87 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.