Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.