Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 1000

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 1000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 1405 v2 Launched Q1'14 2 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 1405 Discontinued Q2'12 2 1.80 GHz 1.20 GHz 5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1020 Discontinued Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1018 Discontinued Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.