Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 1000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q1'14 2 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 40 W
Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 1.80 GHz 1.20 GHz 5 MB Intel® Smart Cache 40 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.