Dòng mô-đun điện toán Intel® MFS5000VI

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'09 Discontinued 1U Rack or Pedestal LGA1366