Dòng mô-đun điện toán Intel® MFS2600KI

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q3'12 Discontinued 1U, custom for Intel Modular Server Pedestal, 6U Rack Option Socket R