Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000UR

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'09 Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366