Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000WB

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'09 Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366
Q2'09 Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366