Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000HV

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q3'09 Discontinued Custom (6.3" X 16.7") Rack LGA1366