Dòng bo mạch máy chủ Intel® X38ML

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q3'07 Discontinued Custom Rack LGA775