Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000TH

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q4'10 Discontinued 1U Rack LGA1156