Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000HG

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'10 Discontinued 1U Rack LGA1156
Q3'09 Discontinued 1U Rack LGA1156