Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000BC

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366