Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1560SF

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'07 Discontinued 1U Rack LGA771
Q2'07 Discontinued 1U Rack LGA771