Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1500AL

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'06 Discontinued 1U Rack LGA771
Q2'06 Discontinued 1U Rack LGA771