Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'10 Discontinued 1U Rack LGA1156
Q3'10 Discontinued 1U Rack LGA1156
Q3'09 Discontinued 1U Rack LGA1156
Q3'10 Discontinued 1U Rack LGA1156