Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q4'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366