Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000HC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650HCBRP Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650HCBRPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366