Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000HC

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q4'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
Q4'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366