Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR2500AL

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q3'06 Discontinued 2U Rack LGA771
Q3'06 Discontinued 2U Rack LGA771