Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® J

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® J6412 Launched Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J6413 Launched Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4025 Launched Q4'19 2 2.00 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4125 Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB
Intel® Celeron® Processor J3355E Discontinued Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB
Intel® Celeron® Processor J3455E Discontinued Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4005 Discontinued Q4'17 2 2.00 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4105 Discontinued Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3355 Launched Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3455 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1800 Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1900 Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1750 Discontinued Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1850 Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.