Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® J

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Celeron® Processor J6413 Announced Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4125 Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB 10 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4105 Launched Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB 10 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4025 Launched Q4'19 2 2.00 GHz 4 MB 10 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® J4005 Launched Q4'17 2 2.00 GHz 4 MB 10 W Intel® UHD Graphics 600
Intel® Celeron® Processor J3455E Launched Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Intel® Celeron® Processor J3355E Launched Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3455 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3355 Launched Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1900 Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1850 Launched Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1800 Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1750 Launched Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.