Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® Z

Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® Z

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® Z3795 Discontinued Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3785 Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775D Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775 Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770D Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770 Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745D Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745 Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740D Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740 Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736G Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736F Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735G Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735F Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735E Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735D Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3590 Discontinued Q3'15 4 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® Z3580 Discontinued Q2'14 4 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® Z3570 Discontinued Q3'14 4 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® Z3560 Discontinued Q2'14 4 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® Z3530 Discontinued Q2'14 4 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® Z3480 Discontinued Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3460 Discontinued Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2760 Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2580 Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2560 Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2520 Discontinued Q2'13 2 1.20 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2480 Discontinued Q3'12 1 512 KB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2460 Discontinued Q2'12 1 512 KB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2420 Discontinued Q1'13 1 512 KB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.