Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® Z

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® Z3590 Discontinued Q3'15 4 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® Z3570 Discontinued Q3'14 4 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736F Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736G Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3530 Discontinued Q2'14 4 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® Z3785 Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3560 Discontinued Q2'14 4 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® Z3580 Discontinued Q2'14 4 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735F Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735G Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3460 Discontinued Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3480 Discontinued Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735D Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735E Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775D Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3795 Discontinued Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745 Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745D Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775 Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740 Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740D Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770 Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770D Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2520 Discontinued Q2'13 2 1.20 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2560 Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2580 Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2420 Discontinued Q1'13 1 512 KB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2480 Discontinued Q3'12 1 512 KB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2760 Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2460 Discontinued Q2'12 1 512 KB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.