Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® N

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® N6415 Launched Q1'21 4 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200E Launched Q3'19 4 2.50 GHz 1.10 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3710 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3700 Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3540 Discontinued Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3530 Discontinued Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3520 Discontinued Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3510 Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.