Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® N

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® N

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200E Launched Q3'19 4 2.50 GHz 1.10 GHz 2 MB 6 W Đồ họa HD Intel® 505
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 505
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3540 Launched Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3530 Launched Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3520 Launched Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3510 Launched Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3700 Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3710 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.