Dòng sản phẩm Intel® Không dây 3100

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q1'16 Wi-Fi 5 (802.11ac) 433 Mbps 1x1
Q3'14 Wi-Fi 5 (802.11ac) 433 Mbps 1X1
Q3'13 802.11ac 433 Mbps 1x1