Dòng sản phẩm Intel® Không dây 7200

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q3'14 Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbps 2x2
Q3'14 802.11agn 300 Mbps 2x2
Q3'14 802.11bgn 300 Mbps 2x2
Q2'13 802.11ac 300/867 Mbps 2x2
Q2'13 802.11ac 867 Mbps 2x2
Q2'13 802.11agn 300 Mbps 2x2
Q2'13 802.11bgn 300 Mbps 2x2