Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 3000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W
Q2'14 2 2.40 GHz 2 MB 37 W
Q4'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 11.5 W
Q4'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W
Q3'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 11.5 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.