Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 3000

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 3000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3825U Discontinued Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3805U Discontinued Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560M Discontinued Q2'14 2 2.40 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3558U Discontinued Q4'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3561Y Discontinued Q4'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3550M Discontinued Q4'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3556U Discontinued Q3'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560Y Discontinued Q3'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.