Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 3000

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 3000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3550M Discontinued Q4'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3556U Discontinued Q3'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3558U Discontinued Q4'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560M Discontinued Q2'14 2 2.40 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560Y Discontinued Q3'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3561Y Discontinued Q4'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3805U Launched Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3825U Launched Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.