Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'13 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1150