Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued 7 W Single 1GbE/10GbE/40GbE
Discontinued 7 W Dual 1GbE/10GbE/40GbE
Launched 7 W Single 40/10/1GbE
Launched 7 W Dual 40/10/1GbE