Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
7 W Single 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
7 W Dual 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
7 W Single 40/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
7 W Dual 40/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)