Dòng Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-AM1 Discontinued 7 W Single 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-AM2 Discontinued 7 W Dual 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM1 Launched 7 W Single 40/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM2 Launched 7 W Dual 40/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)