Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
8 W Single 10/5/2.5/1GbE (NBASE-T in Linux Only) PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
11 W Dual 10/5/2.5/1GbE (NBASE-T in Linux Only) PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
11 W Dual 10/5/2.5/1GbE (NBASE-T in Linux Only) PCIe v2.1 (5.0 GT/s)