Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued 8 W Single 10/5/2.5/1GbE (NBASE-T in Linux Only)
Launched 11 W Dual 10/5/2.5/1GbE (NBASE-T in Linux Only)
Discontinued 11 W Dual 10/5/2.5/1GbE (NBASE-T in Linux Only)