Bộ điều khiển Ethernet Intel® dòng X550

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550-BT2 Launched 11 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550-AT2 Launched 11 W Dual PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550-AT Launched 8 W Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)