Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 2000

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 2000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2981U Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2980U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2970M Discontinued Q2'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2961Y Discontinued Q4'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2957U Discontinued Q4'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2955U Discontinued Q3'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2950M Discontinued Q4'13 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2002E Launched Q1'14 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2000E Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.