Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 2000

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 2000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2981U Launched Q4'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2980U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2970M Launched Q2'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2961Y Launched Q4'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 11.5 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2957U Launched Q4'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2955U Launched Q3'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2950M Launched Q4'13 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2002E Launched Q1'14 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2000E Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 37 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.