Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 2000

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q2'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'14 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.