Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 1000

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 1000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020M Discontinued Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1037U Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1000M Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1007U Discontinued Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020E Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1019Y Discontinued Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1017U Discontinued Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1005M Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.