Cáp Ethernet QSFP+ Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Cáp trục đôi Ethernet QSFP+ Intel® Discontinued QSFP+ to QSFP+ Direct Attach
Cáp Breakout Ethernet QSFP+ Intel® Discontinued QSFP+ to (4) SFP+