Cáp quang và cáp thường

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet QSFP28 to SFP28 Breakout Cable Launched QSFP28 to (4) SFP28
Cáp trục đôi Ethernet QSFP+ Intel® Launched QSFP+ to QSFP+ Direct Attach
Cáp Breakout Ethernet QSFP+ Intel® Launched QSFP+ to (4) SFP+
Cáp trục đôi Intel® Ethernet SFP+ Launched SFP+ to SFP+ Direct Attach
Cáp quang LR QSFP+ Ethernet Intel® Launched
Cáp quang SR QSFP+ Ethernet Inte® Launched
Cáp Quang LR Ethernet SFP+ Intel® Launched
Cáp Quang SR Ethernet SFP+ Intel® Launched
Intel® Ethernet SFP28 Optic Launched
Intel® Ethernet SFP28 LR Optic Launched
Intel® Ethernet SFP28 Twinaxial Cable Launched SFP28 to SFP28 Direct Attach