Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9500

Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9500

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9560 Launched Q4'12 8 2.53 GHz 32 MB
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9550 Launched Q4'12 4 2.40 GHz 32 MB
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9540 Launched Q4'12 8 2.13 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9520 Launched Q4'12 4 1.73 GHz 20 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.