Bộ Xử Lý Intel® Itanium® Dòng 9500

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q4'12 4 1.73 GHz 20 MB
Discontinued Q4'12 8 2.13 GHz 24 MB
Discontinued Q4'12 4 2.40 GHz 32 MB
Discontinued Q4'12 8 2.53 GHz 32 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.