Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9500

Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9500

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9520 Discontinued Q4'12 4 1.73 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9540 Discontinued Q4'12 8 2.13 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9550 Discontinued Q4'12 4 2.40 GHz 32 MB
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9560 Discontinued Q4'12 8 2.53 GHz 32 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.